Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer TalimatI’nda DeGiSiklik

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 20.12.2019 tarih ve 18 Sayılı toplantısında alınan kararla Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı’nın 7 ve 8. maddelerinde değişiklik yapıldı.

 

 

 

Yapılan değişiklikle; Kulüpler futbolcu lisans işlemlerinde

Vize ve transfer işlemlerinde Ek-10 Sağlık Raporu yerine Sağlık yönünden futbol oynamaya elverişliliğine dair 18 yaşından büyüklerin kendisinin,18 yaşından küçüklerin ise velisinin yazılı beyanı belirtilen formu düzenleyerek işlemlerini yapacaklar.

Filiz lisans işlemlerinde ise Sağlık Raporu uygulaması devam edecektir.

VİZE İŞLEMLERİ
MADDE 7- Amatör futbolcuların müsabakalara katılabilmesi için lisanslarını her sezon bağlı
oldukları Bölge Müdürlüklerine vize yaptırmaları zorunludur. Vize işlemleri transfer ve tescil
dönemlerine bağlı olmaksızın 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilir.
Vize işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin Federasyona sunulması zorunludur.
a) Federasyonca verilmiş olan lisans
b) Sağlık yönünden futbol oynamaya elverişliliğine dair 18 yaşından büyüklerin kendisinin,
    18 yaşından küçüklerin ise velisinin yazılı beyanı
c) 18 yaşından küçük futbolcular için; futbolcu, veli ve kulüp taahhütnamesi
d) 18 yaşından büyük futbolcular için; futbolcu ve kulüp taahhütnamesi
e) Her sezon Federasyonca tespit edilecek vize ücretinin yatırıldığına dair belge.
Lisanslı bir amatör futbolcu aralıksız iki sezon vize işlemi yaptırmazsa tescili iptal edilir. Serbest
kalan futbolcu dilediği kulüpte lisans çıkartabilir.