DÜZCE AMATÖR SPOR ÜZERİNDEKİ OYUNLAR “BİZİ BİZE BIRAKIN”

    Düzce ili amatör spor derneklerinin üst kuruluşu olan Düzce Amatör Futbol Federasyonu 2015 ve 2018 yıllarında yapılan kongrelerinin kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde yapıldığı ortaya çıktı.
   Derneğin genel kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Divan heyeti genel kurula katılma hakkı bulunanlar arasından seçimle oluşur. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Madde açık olmasına rağmen Düzce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü denetim yetkisi bakımından durumu inceleyerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlaması beklenmektedir.
DEnetim yetkisinin hukuka aykırılık yönünden incelenmesi yönünde Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2011/2391 E., 2011/3849 K. sayılı kararı net olarak belirtilmiştir.
   Düzce Askf 2015 ve 2018 yılarında yapılan olağan genel kurullarında hazirun listesinde olmayan ve misafir olarak salonda bulunan Av.Ali DİLBER divan kurulunda divan başkanlığı yaparak sonuçlandı. Genel kurul açılışı sonrası yeter sayısı hazirun listesinden kontrol edilerek divan kuruluna seçilen kişilerin hazirun listesinde kimlik bilgileri ve imzaları kontrol edilerek genel kurul başlaması gerekir iken belli bir plan dahilinde ilerleyerek kanun ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde divan kurulunun oluşturulmuş ve konuya ilişkin mesleği icabı konunun içeriğine hakim olan Av.Ali DİLBER tarafından yapılmış olması bunun organize şeklinde yapıldığı kanaatini ortaya çıkardı.
   Av. Ali DİLBER dernekler kanunundan doğan haklarına istinaden TFF aleyhine halen sonuçlanmamış tazminat davası açmış olmasına rağmen kendisinin şuan aynı kanun yönüyle mağduriyet yaratan biri olduğu halde gerekeni yapmaması samimiyet sınavına tabi oldu.
   Aynı şekilde şuan var olan yönetim kurulu üyeleri ile genel kurulda divan üyelerinin de aynı kanunlara aykırı şekilde seçme ve seçime hakkını divan başkanlığı yapan Ali DİLBER maniple ederek gasp ettiği bu durumdan yararlananların ivedilen gerekeni yaparak istifa etmeleri aksi durumda aynı şekilde seçimlere hile karışmasından dolayı kanunun gerektirdiği hukuki ceza ve zarar gören tüm genel kurul üyelerinin maddi ve manevi tazminat hakları karşı karşıya gelebilirler.
Aynı şekilde 2018 yılında hayali disiplin kurulu yaptığı tutanaklarda görülen diger il disiplin kurulu üyelerinin de bugüne kadar yapmadıkları onursal davranış olan istifası yönündeki spor kamuoyun beklentisine karşılk vermeleri bekleniyor.
Kaynaklar:
https://www.siviltoplum.gov.tr/igdir/genel-kurul-islemleri
https://www.taskk.org.tr/dernekler-yonetmeligi-icerik-7558