Düzce Askf Genel Kurulu Usulsüzlük ve Kanuna Aykırı Olarak Yapıldı

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olağan genel kurulu 28.09.2018 Cuma günü akşamı yapıldı. Genel kurul için federasyon üyesi kulüp temsilcilerinin katılımı ile genel kurul gerçekleştirildi.

Genel kurul yeterli sayı sağlanması üzerine divan başkanlığı seçimi yapıldı.

Genle kurul salonununda yönetim, denetim, disiplin, onur kurulu üyeri ve kayıtlı üye delegeleri için oturma düzeni sağlanmadığı ve misafirlerin salonun üst kat bölümünde yer alması gerekir iken belli belirsiz doldurulduğu kimin ne olduğu bilinmeyen bir düzensizlik olduğu görüldü.

Divan kuruluna Av.Ali Dilber, Nuh Yüksel ve Fevzi Dindar seçilerek genel kurul gündemi ile devam etti.

Divan başkanı olarak seçilen Av.Ali Dilber hazirun listesine bakıldığında genel kurula misafir olarak geldiği ve genel kurula katılım hakkı olmamasına rağmen divana seçilmiş olması genel kurulun hukuken yok hükmüne getiren baro başkanlığı yapmış ve çok çeşitli Stk’larda görev yapmış biri olarak “Derneğin genel kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Divan heyeti genel kurula katılma hakkı bulunanlar arasından seçimle oluşturulur.” hükmünü bilmediği düşünülemez.

Düzce Askf Yönetim kurulu faaliyet raporu, kongre tarihine kadar olan gelir-gider durumu cetvelinin okunması, denetim kurulu raporunun okunması ve ibrası yapıldı.

Düzce Askf faaliyet raporu okunur iken 2015, 2016,2017 yıllarında her yıl ortalama yıllık 70.000-90.000 TL arası gelirlerin olduğu buna istinaden aynı orana yakın miktarda giderlerin olduğu okundu ve ibra edildi.

Askf nin geliri olmadığını beyan eden başkan Erdoğan Bıyık yeni döneme ilişkin tahmini bütçede araç alımı belirtmesi anlaşılamadı. Geliri olmayan Düzce Askf 3 yıllık dönem için 320.000TL civarında bütçe beyan ettiği belirtilerek oylamaya sunuldu kabul edildi.

Genel kurul gündemine ilişkin yönetim, denetim, disiplin, onur ve konfederasyon delegesi seçimlerinin yapılmasına geçildi. Seçime ilk önce iki ayrı liste halinde başvuru yapıldı listelerde yer alan üyelerden bazıları çekilmesi üzerine bir liste geri çekilmesi üzerine tek liste olarak yapılan oylamada yönetim listesi kabul edildi.

26.04.2006 tarihli onaylı olan ve bu tarihten sonra her hangi bir değişiklik yapıldığına dair kendilerine bildirim olmadığını beyan eden Düzce İl Dernekler Müdürlüğü geçerli olarak belirttiği tüzüğe bakıldığında seçim için sunulan listenin federasyon tüzüğüne uygun olmadığı bu hataların nasıl düzeltileceği ise merakla bekleniyor.

 

Düzce Dernekler Müdürlüğü tarafından onaylı tüzük

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Ana Tüzüğü

Bir cevap yazın