İl Disiplin Kurulunun kararları yönetmeliğe göre tebliğ ediliyor mu?

İl Disiplin Kurulu Futbol Disiplin Talimatına göre yapılması gereken hususlar açık ve net olarak belirtilmiş olmasına rağmen kararların tebliği kulüplere bildirim yöntemi yıldırım telgraf, faks veya elektronik posta ile tebliğ edilmesi zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Düzce Tff İl Temsilciliği neredeyse 10 yıldır kulüpler yok sayılarak taraflı olması rağmen atama usulü ile görevlendirilen Düzce ilini günümüz teknoloji ile uyum sağlayacak bir yönetim anlayışına sahip olamamış ve halen bir alt yapısı oluşturamamış olmakla hiçbir kulübe Disiplin Kurulu kararlarının hüküm fıkrası, savunma istemleri, idari tedbirler ve diğer belgeler, gerekçeli kararları talimatlar gereği tebliğ yapılmamıştır.

Düzce ilinde amatör kulüplerde yöneticiler kurumsal bir alt yapı oluşmasını desteklemediklerinden dolayı küçük ikramlar ile üstlerinden kazanç sağlayan onlara büyük kayıplar veren sporun hiçbir kademesinde olmayanların yürüttükleri kişisel beklenti politikaları doğrultusunda kulüpleri sadece bir yere gelmek için kullanılan bir gereç aracı olarak görerek kullanıldığından talimatlar sadece kulüplerin yöneticileri, teknik kadrosu ve oyuncular üzerinde uygulayarak yapılması gerekeni yapmayanlar hatalarının ve eksikliklerinin göz önüne gelmemesini sağlamaktadır. 

 

Talimatlara uygun bir uygulama çalışması örneği olarak

Talimat hükümlerine göre bir hak kaybında tebliğ edilmeyen bir tebligata ilişkin kim sorumlu olacak kulübe tebliğ etmesi zorunlu olan Tff personeli veya İl Temsilci mi yoksa kulüp mü sorumlu olacak. Genel uygulama görevi olanların sitede yayınladım savunması ile kulüp mü sorumlu olacağını düşündüğünüzde her zaman ki gibi kulüpler irade gösteremediğinden ve sadece kendilerine bir zarar geldiğinde vızıltı şeklinde ses yükselttiklerinden dolayı sorumlu Düzce ilinde kesin olarak kulüp olacağından önlemleri almaları lehlerine olacaktır.

 

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI

MADDE 78 – TEBLİGAT
(1) Futbolculara, yöneticilere ve görevlilere tebliğ edilecek karar ve diğer belgeler bağlı
bulundukları kulübe gönderilir. Kulübe yapılan tebligat ilgilisine yapılmış sayılır.
(2) Disiplin Kurulu kararlarının hüküm fıkrası, savunma istemleri, idari tedbirler ve diğer
belgeler, gerekçeli kararları, ilgili kişi veya kulüplere yıldırım telgraf, faks veya elektronik
posta ile tebliğ edilir. Gerekli hallerde tebligat, TFF personeli veya İl Temsilcilikleri aracılığıyla
ya da görevli eliyle de yapılabilir. Tebliğden imtina halinde durum tutanak ile tespit edilir ve
bu tutanak tebliğ yerine geçer.
(3) İl Disiplin Kurulları tarafından verilen kararların hüküm fıkrası İl Temsilcilikleri’nce
belirlenen ilan tahtasına asılmak suretiyle tebliğ edilir.
(4) Tebligatın muhatabına iletilmesinde gecikilmesi veya 1. fıkrada belirtilen görevin ihmal
edilmesi ve bu durumun bir hak kaybına sebebiyet vermesi halinde kulüplere 6.000.- TL.’den
30.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.