DÜZCE ASKF KONGRESİ YAPILDI

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonlari Kanunu ile yapılan değişikliğe istinaden spor kulüpleri ve federasyonların zorunlu tüzük değişikliği istinaden 15 Eylül 2023 Cuma günü saat 19:00 başlanarak yapıldı.

Askf tüzüğünde yasal değişiklik ile kitlesel ayrımlar yapılmış oldu. Yasal değişiklik ile federasyon yöneticileri diğer spor üst kuruluşlarında yer alamıyor. Aynı kişilerin farklı koltuklara yer alması açıkça yasaklanmış duruma geldi.

Aynı şekilde yönetici, hakem, gözlemci ve antranör olarak görev alacaklarında sınıflandırılma ilkesi getirilerek tercihlerden sadece birinde faaliyet devam etmesi sağlandı.

Askf kongresi öncesi hazirun listelerini imazalatma işlerini yaptığı belirtilen Mehmet BAL daha önceden kendi veya birilerinin talimatı ile hazırladığı üye kulüpler içinden seçtiği 50 kişiye yakın deleğenin yer aldığı kulüplerin ihraç edilmesi için gündem maddesi eklenme dilekçesini el çabukluğu kurnazlığı ile hazirun istesi imzalatırken hazrladığı dilekçede ihraç edilmesi istemi bulunan kulüplerin deleğelerine de imzalatarak divan başkanlığına sunması Askf Genel Kurul salonunda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Durumun vahameti dilekçenin okunmasıyla anlaşılması ile Genel Kurul delegeleri tarafından hile kullanılarak hazırlanan dilekçe içeriği gündeme alınmadı.

Yaplan seçimle Askf başkanlığına seçlen Murat POSTOĞLU yapacağı ilk iş yönetim kurulu görev dağılımıyla birlikte kongrede genel kurul üyeleri üzerine düzenlenmiş bu operasyon faili Mehmet BAL ve arkasında yer alan kişilerin tespitini yaparak gerekli disiplin soruşturmasını yaptırmak olacaktır.

Tüzük değişikliği ile Düzce Askf de organ seçimleri yapıldı. Yapılan seçim ile

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ASİL Başkan Murat Postoğlu, Metin Sayar, Ziya Denizgez, Erdin Bilgin, Gökhan Sevim,Serdar Samet Kubilay, Recep Canazlar, Seyfullah Cebeci, Uğurcan Çamlı, Eyüp Kumasoğlu, Barbaros Kahraman

YÖNETİM KURULU YEDEK Necmi Albayrakoğlu,Ercan Başak, Erdinç  Bozkurt, Ercan Ustaoğlu, Eda Tepe, Mustafa Duman, Muharrem Yılmaz, Uğurcan Karslıoğlu, Ramis Karaduman

DENETİM KURULU ASİL Necdet Uzun, Veysel Acar

DÖNETİM KURULU YEDEK Ömer Meydan, Mustafa Kalkan, Şahbaz Şahin

DİSİPLİN KURULU ASİL Ufuk Yılmaz, Fevzi Dindar, Cemil Tanrıver

DİSİPLİN KURULU YEDEK Davut Şenlikoğlu, Ali Karagülle, Ersin Söylemez

ONUR KURULU ASİL Erdoğan Bıyık, Selahattin Kudu, Recep Albayrak

ONUR KURULU YEDEK Fatih Eren, Önder Atasoy, Serkan Özçiftçi

KONFEDERASYON DELEGELERİ ASİL Erdoğan Bıyık, Murat Postoğılu, Osman Yavuz, Eyüp Kumasoğlu, Hikmet Mısır, Fatih Gül, Metin Sayar, Ali Süler, Gökhan Sevim

KONFERERASYON DELEGESİ YEDEK Adnan Madencçioğlu, Muhammet Bülent Bilgin, Hasan Akgün

Olarak yer aldı.

Bir cevap yazın